Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Prosta spółka akcyjna

Spółka jawna to forma prowadzenia działalności o ugruntowanej pozycji i mająca swoje gospodarcze zastosowanie. Prosta spółka akcyjna to instytucja nowa dedykowana zupełnie innym biznesom. Jeżeli rozważasz te dwie formy albo analizujesz sens przekształcenia spółki jawnej w prostą spółkę akcyjną to wpis dedykuję Tobie. 🙂 Odpowiedzialność majątkowa Istotną zaletę PSA, wynikającą z faktu, iż należy ona […]

Zbycie akcji w prostej spółce

Marcin Wynimko31 grudnia 2020Komentarze (0)

Prosta Spółka Akcyjna z założenia ma się opierać na możliwie najbardziej uproszonej formule prowadzenia. Przekłada się to tak, że na nieskomplikowane procedury zbywania akcji. Jak będzie wyglądało zbycie akcji? Przede wszystkim obrót akcjami odbywa się w sektorze prywatnym, a przepisy zabraniają wprowadzania ich do obrotu zorganizowanego. Ustawodawca zastosował takie rozwiązanie aby spółki poszukiwały kapitału na […]

Prawo do udziału w zyskach spółki to fundamentalne prawo akcjonariusza. Wysokość wypłaty zależna będzie przede wszystkim od kondycji finansowej spółki. Dywidenda w prostej spółce akcyjnej nie różni się od dywidendy wypłacanej w innych spółkach kapitałowych. Co to jest dywidenda? Dywidenda, czyli kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, uzależniona jest od zysków z bieżącego roku i […]

Organy prostej spółki akcyjnej

Marcin Wynimko12 listopada 20202 komentarze

Organy prostej spółki akcyjnej  W kontekście funkcjonowania spółki najistotniejsze są organy, które będą odpowiedzialnie prowadzić jej sprawy, a także reprezentować ją na zewnątrz. Odpowiednie dopasowanie zarówno składu osobowego organu jak i samego modelu zarządzania oraz nadzoru w spółce niewątpliwie przełoży się na jej korzystne funkcjonowanie. Organy prostej spółki akcyjnej mogą funkcjonować w dwóch modelach. Model  […]

Umowa prostej spółki akcyjnej

Marcin Wynimko09 listopada 20202 komentarze

Forma Umowa prostej spółki akcyjnej może być zawarta w formie aktu notarialnego albo poprzez wzorzec umowy w systemie teleinformatycznym. Druga z form wydaje się być szczególnie atrakcyjna dla nieskomplikowanych jednoosobowych spółek. Z tej formy mogą również skorzystać takie podmioty, które w umowie chcą zawrzeć standardowe postanowienia, jakie intuicyjny system podpowie podczas rejestracji. To co realnie […]