Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Rejestracja Prostej spółki akcyjnej

Marcin Wynimko06 listopada 2020Komentarze (0)

Rejestracja prostej spółki akcyjnej,  czyli od czego zacząć.

Aby rozpocząć prowadzenie biznesu w formie prostej spółki akcyjnej należy dokonać 4 kroków. Według polskiego ustawodawcy można to zrealizować w zaledwie w 24 godziny. Trudno mi jednak uwierzyć, że rejestracja prostej spółki akcyjnej będzie tak bezproblemowe i łatwe.

Umowa

Do powstania spółki konieczne jest zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej przez uprawnione podmioty. Z przepisów wprost wynika, że spółka nie może być zawiązana jedynie przez jednoosobową spółkę z o. o.. Jako podmioty uprawnione do jej utworzenia, analogicznie jak w pozostałych spółkach kapitałowych, wskazano szerokie grono jednej albo więcej osób, które podejmują się utworzenia P.S.A. w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Pomimo zastosowania pojęcia „osób” nie ma wątpliwości, że utworzyć ją mogą zarówno osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa nadaje zdolność prawną.

Kolejnym krokiem jest ustanowienie organów P.S.A. wg modelu monoteistycznego – tylko zarząd albo tylko rada dyrektorów, lub dualistycznego – zarząd wraz z radą nadzorczą. Kolejnym krokiem jest wniesienie przez akcjonariuszy kapitału akcyjnego w kwocie 1 zł.

Akcje

          Do objęcia akcji może dojść w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne. Ustawodawca akcentuje fakt, że wkład niepieniężny na pokrycie akcji może przyjąć formę jakiegokolwiek wkładu, który ma wartość majątkową. Możliwe jest również uwzględnienie świadczenia pracy i usług. Należy również dodać, iż akcje prostej spółki akcyjnej nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne.

          W omawianej spółce tworzy się kapitał akcyjny wyrażony w złotych. Na kapitał ten przeznacza się wniesione wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne. Minimalna wartość kapitału to jedynie 1 złoty. Nie istnieje konieczność określania kapitału akcyjnego w umowie spółki. Co ciekawe, do dokonania zmian w wysokości kapitału akcyjnego nie istnieje wymóg stosowania przepisów o zmianie umowy spółki.

Kiedy wnieść wkłady?

          Warto również podkreślić, iż istnieje możliwość aby w umowie prostej spółki akcyjnej zawrzeć termin wniesienia wkładów lub też zawarcia upoważnienia do określenia tego terminu poprzez uchwałę akcjonariuszy. Jeżeli nie zostanie dokonane takie postanowienie, do wskazania terminów wniesienia wkładów zobowiązany jest zarząd.

          Umowę prostej spółki akcyjnej zawiera się w formie aktu notarialnego. Można ją również zawrzeć za pomocą wzorca umowy. Wymaga to wypełnienia formularza umowy dostępnego w systemie teleinformatycznym oraz podpisania jej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub też podpisu osobistego. W takim przypadku, na pokrycie akcji pierwszej emisji należy wnieść wyłącznie wkłady pieniężne.

Wzorzec umowy prostej spółki akcyjnej

          Wzorzec umowy prostej spółki akcyjnej zostanie określony przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Podobnie jak wzorce uchwał oraz wszelkich innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym. Zdaniem ustawodawcy, ma to służyć ułatwieniu procesu zakładania spółki. Ma to również poprawić sprawność postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, ułatwienia ich funkcjonowania oraz realizacji zasady bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.

 

Umowę spółki uznaje się za zawartą po wprowadzeniu wskazanych danych do systemu teleinformatycznego oraz po opatrzeniu ich odpowiednim podpisem elektronicznym.

Następnie zarząd powinien dokonać zgłoszenia do sądu rejestrowego w celu wpisania spółki do rejestru. Przygotowanie wniosku nie powinno być trudne. Mimo wszystko rejestracja prostej spółki akcyjnej z uwagi na tempo prac Krajowego Rejestru Sądowego zapewne zajmie trochę czasu i będzie wymagał cierpliwości.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: